telefon KONTAKT
Fixni: +381 21 63 62 841
Mobilni: +381 63 514 952
E-mail: office@delco.rs
Delco Youtube kanal
Facebook Delco doo
senka

DEZINFEKCIJA • DEZINSEKCIJA • DERATIZACIJA

Uz DELCO d.o.o. saznajte više o zaštiti Vašeg objekta i okoline.
Odgovornu i raznovrsnu delatnost preduzeća obavlja školovano, kvalifikovano, stručno i iskusno osoblje. Preduzeće utvrđuje neophodne kompetencije zaposlenih i obezbeđuje obuku i druge mere kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i kupaca.
Jahorina
DERATIZACIJA
Deratizacija je skup mera (mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih) koje se sprovode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara (pacova, miševa i mišolikih glodara). Efikasnost će biti utoliko veća ukoliko primenimo više deratizacionih mera, koje se međusobno nadopunjuju. Deratizacija se sprovodi parcijalno, na manjim teritorijama ili, što je još bolje sistematski, obuhvatajući čitava naselja. Deratizaciju mogu sprovoditi jedino specijalizovane, profesionalne kuće, koje su ovlašćene od strane nadležnih Ministarstava.


Suzbijanje i smanjenje štetnih glodara sprovodi se biološkim, mehaničkim i hemijskim merama.


Štete koje nanose štetni glodari mogu se podeliti na:

 • zdravstvene - predstavljaju prirodne rezervoare i prenosioce raznih zaraznih bolesti koje se mogu preneti na čoveka i domaće životinje; mogućnost prenosa bolesti je velika i stalna, budući da se uvek nalaze u blizini ljudi i životinja
 • ekonomske - konzumiraju, oštećuju i onečišćuju velike količine hrane i druge robe


Deratizacija svoju primenu nalazi u:

 • u proizvodnim (industrijskim) pogonima
 • u skladišnim prostorima
 • u gradskim kanalizacijama
 • na gradskim deponijama
 • svim drugim objektima i prostorima gde se javlja problem pojave glodara
Rodenticidi su hemijska sredstva za suzbijanje štetnih glodara.
Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, mišoliki glodari predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu. Danas je nemoguće zamisliti funkcionisanje velikih i urbanih gradova bez prisustva rodenticida u komunalnoj higijeni.

"Deratizacija u skladu sa HACCP sistemom predstavlja određivanje kontrolnih tačaka, postavljanje deratizacionih kutija, vođenje precizne evidencije, dostavljanje izveštaja sa pratećom dokumantacijom."
DELCO d.o.o.
Delco

Delco

Jahorina
senka
  DELCO DOO
  Reljkovićeva 28 
  21000 Novi Sad 
  Srbija 

  Telefon: +381 21 63 62 841 
  Mobtel: +381 63 514 952
All rights reserved © 2015 DELCO d.o.o., Novi Sad

Dizajn i izrada, Studio Digital , Novi Sad