telefon KONTAKT
Fixni: +381 21 63 60 091
Mobilni: +381 63 514 952
E-mail: office@delco.rs
Delco Youtube kanal
Facebook Delco doo
senka

DEZINFEKCIJA • DEZINSEKCIJA • DERATIZACIJA

Uz DELCO d.o.o. saznajte više o zaštiti Vašeg objekta i okoline.
Odgovornu i raznovrsnu delatnost preduzeća obavlja školovano, kvalifikovano, stručno i iskusno osoblje. Preduzeće utvrđuje neophodne kompetencije zaposlenih i obezbeđuje obuku i druge mere kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i kupaca.
Jahorina
SUZBIJANJE KOMARACA
Redovni postupci suzbijanja komaraca uz sistematično praćenje njihovog životnog ciklusa i pojave u poslednje vreme dobijaju sve veći značaj, budući da prekomerna brojnost spomenutih štetočina usled povoljnih životnih uslova, postaje sve izraženiji i sve veći problem.

Prilikom organizacije programa suzbijanja vrlo je važno pridržavati se koncepta integralnog suzbijanja koji uzima u obzir zaštitu životne sredine, ekonomske i socijalne aspekte, zajedno sa strategijama suzbijanja ''štetočina''.

Sistemičan pristup problematici suzbijanja komaraca obuhvata praćenje brojnosti komaraca na određenom području uz stalan uvid u rasprostranjenost legla, koja su vezana uz vodena staništa i na kraju i pravovremenu primenu larvicidnog i adulticidnog tretmana.

Larvicidnim tretmanom problem se rešava na samom početku kojim se suzbijaju larve komaraca u njihovim vodenim staništima, te se na taj način sprečava pojava nove generacije odraslih jedinki.

Adulticidnim tretmanom metodom hladnog ULV zamagljivanja uspešno se suzbijaju odrasle aktivne jedinke.

Načini tretiranja: 

 • sa zemlje
 • iz aviona

Vrste značajne za humanu i veterinarsku medicinu članovi su dve podfamilije:

1. Anophelinae, u koju su svrstana tri roda čiji je najvažniji predstavnik:

 • malarični komarac (Anopheles gambiae) izaziva – malariju, slonovsku bolest, tularemiju, virusne groznice i glavobolje

2. Culicinae sa 31 rodom od kojih su najpoznatiji u našem području rodovi: 

 • komarac žute groznice (Aedes) prenosilac je niza virusa
 • običan komarac (Culex) izaziva - japanski encefalitis, limfatični meningitis, miksomatozu, tularemiju

"Komarci su vektori brojnih zaraznih oboljenja, a ujedno predstavljaju i svakodnevnu uznemirujuću pojavu za čoveka. Zbog toga, metode redukovanja njihove populacije dobijaju sve više na značaju."
DELCO d.o.o.
Delco

Delco

Jahorina
senka
  DELCO DOO - Sedište i administracija
  Radnička 16 
  21000 Novi Sad 
  Srbija 

  Telefon: 021/6360-091 
  Fax: 021/6360-091 
  Mobtel: 063/514-952
DELCO DOO - Poslovni objekat Petrovaradin
Reljkovićeva 28
21131 Petrovaradin
Srbija

Telefon:021/6433-913
Mobtel: 062/285-942
All rights reserved © 2015 DELCO d.o.o., Novi Sad

Dizajn i izrada, Studio Digital , Novi Sad