telefon KONTAKT
Fixni: +381 21 63 62 841
Mobilni: +381 63 514 952
E-mail: office@delco.rs
Delco Youtube kanal
Facebook Delco doo
senka

DEZINFEKCIJA • DEZINSEKCIJA • DERATIZACIJA

Uz DELCO d.o.o. saznajte više o zaštiti Vašeg objekta i okoline.
Odgovornu i raznovrsnu delatnost preduzeća obavlja školovano, kvalifikovano, stručno i iskusno osoblje. Preduzeće utvrđuje neophodne kompetencije zaposlenih i obezbeđuje obuku i druge mere kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i kupaca.
Jahorina
SUZBIJANJE KOMARACA
Redovni postupci suzbijanja komaraca uz sistematično praćenje njihovog životnog ciklusa i pojave u poslednje vreme dobijaju sve veći značaj, budući da prekomerna brojnost spomenutih štetočina usled povoljnih životnih uslova, postaje sve izraženiji i sve veći problem.

Prilikom organizacije programa suzbijanja vrlo je važno pridržavati se koncepta integralnog suzbijanja koji uzima u obzir zaštitu životne sredine, ekonomske i socijalne aspekte, zajedno sa strategijama suzbijanja ''štetočina''.

Sistemičan pristup problematici suzbijanja komaraca obuhvata praćenje brojnosti komaraca na određenom području uz stalan uvid u rasprostranjenost legla, koja su vezana uz vodena staništa i na kraju i pravovremenu primenu larvicidnog i adulticidnog tretmana.

Larvicidnim tretmanom problem se rešava na samom početku kojim se suzbijaju larve komaraca u njihovim vodenim staništima, te se na taj način sprečava pojava nove generacije odraslih jedinki.

Adulticidnim tretmanom metodom hladnog ULV zamagljivanja uspešno se suzbijaju odrasle aktivne jedinke.

Načini tretiranja: 

 • sa zemlje
 • iz aviona

Vrste značajne za humanu i veterinarsku medicinu članovi su dve podfamilije:

1. Anophelinae, u koju su svrstana tri roda čiji je najvažniji predstavnik:

 • malarični komarac (Anopheles gambiae) izaziva – malariju, slonovsku bolest, tularemiju, virusne groznice i glavobolje

2. Culicinae sa 31 rodom od kojih su najpoznatiji u našem području rodovi: 

 • komarac žute groznice (Aedes) prenosilac je niza virusa
 • običan komarac (Culex) izaziva - japanski encefalitis, limfatični meningitis, miksomatozu, tularemiju

"Komarci su vektori brojnih zaraznih oboljenja, a ujedno predstavljaju i svakodnevnu uznemirujuću pojavu za čoveka. Zbog toga, metode redukovanja njihove populacije dobijaju sve više na značaju."
DELCO d.o.o.
Delco

Delco

Jahorina
senka
  DELCO DOO
  Reljkovićeva 28 
  21000 Novi Sad 
  Srbija 

  Telefon: +381 21 63 62 841 
  Mobtel: +381 63 514 952
All rights reserved © 2015 DELCO d.o.o., Novi Sad

Dizajn i izrada, Studio Digital , Novi Sad